Informatie lidmaatschap

Roeien is een zeer veelzijdige sport. Het vraagt zowel fysieke kracht als goede techniek. Het is een recreatiesport die roeiers in de leeftijd van tien tot negentig jaar in topconditie houdt en veel plezier bezorgt. Je kunt bij De Amstel roeien in je eentje, maar ook in een acht en alles wat daar tussenin zit. Daarnaast wordt er binnen de vereniging veel werk verricht om naast het roeien diverse andere activiteiten te organiseren. Verder is de sociëteit de ontmoetingsplek voor Amstelleden. Onze pachter zorgt voor een gezellige sfeer en professionele horecakwaliteit. In de zomer kun je genieten van het mooiste terras van Amsterdam.

Aanmelden / Inschrijven

Elke eerste zondag van de maand op stipt 12:00 uur organiseert het Infoteam een bijeenkomst in onze sociëteit. Bij die gelegenheid vertellen we je over onze vereniging, de roeisport en roeien bij R&ZV De Amstel, de mogelijkheden voor instructie, wedstrijdroeien en nog veel meer. Ook krijg je een rondleiding door de loodsen en het gebouw.

In verband met Covid-19 zijn er tijdelijk geen bijeenkomsten voor nieuwe leden. Als je belangstelling hebt om lid te worden van de Amstel, dan kun je dat kenbaar maken door infoteam-coördinator Marieke Lyppens een mail te sturen  met daarin je telefoonnummer en vermelding of je wel/geen roei ervaring hebt. De leden van het infoteam nemen dan contact met je op.

Als je interesse in R&ZV De Amstel hebt of lid wil worden, vul dan vooraf ons Inschrijfformulier in. Na je aanmelding krijg je een bevestigingsmail met daarin alle ingevoerde gegevens en een uitnodiging om persoonlijk op de eerste zondagmiddag van de maand om 12:00 u bij onze vereniging langs te komen. 

Jeugdleden mogen zich aanmelden vanaf het kalenderjaar waarin zij elf jaar worden, maar alleen onder begeleiding van een ouder, voogd of verzorger.

Neem verder op de zondagmiddag het volgende mee (vereist):

 • Een originele pasfoto;
 • Een geldig legitimatiebewijs (of dat van een ouder, voogd of verzorger als het nieuwe lid nog onder de achttien is);
 • De bankpas van de rekening waarvan het contributiegeld betaald gaat worden. Dit vanwege controle van het juiste IBAN- en BIC- nummer;
 • Kopie van jouw geldige collegekaart als in aanmerking wilt komen voor het studententarief.

Van je aanmelding als lid ontvang je een bevestigingsmail,  neem die ook mee. Als je eerder lid bent geweest van een andere roeivereniging, neem dan een bewijs van je roeiniveau mee. Eventuele roei-instructie wordt verzorgd door vrijwilligers binnen de vereniging, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor meer informatie over lid worden, kun je contact opnemen met Marieke Lyppens, 06-21155535.

Onervaren roeiers die lid willen worden bij De Amstel

Als je nog niet eerder hebt geroeid, kom je meestal eerst op een wachtlijst. Zodra er ruimte is in de instructie word je opgeroepen en begint je lidmaatschap 'echt'. Tijdens de inschrijving wordt verteld of er op dat moment een instructiewachtlijst is en, zo ja, hoe lang die ongeveer is. Pas vanaf je eerste instructie is contributie verschuldigd.

Ervaren roeiers die lid willen worden bij De Amstel

Als je roei-ervaring hebt, kom je in een ander traject. Je kunt dan direct een afspraak maken om voor te roeien voor de afroeicommissie. Al naar gelang je roei-ervaring krijg je permissie om vrij te roeien in bepaald type boten. Vanaf die dag ben je lidmaatschap verschuldigd.

Contributie

De contributie is inclusief de verplichte jaarlijkse bijdrage aan de KNRB (€ 38,27 voor volwassenen en  € 21,50 voor de jeugd). Voor de contributie kun je het hele jaar door roeien en krijg je indien nodig instructie.

Een gezin betaalt nooit meer dan 200% kale contributie, maar elk gezinslid betaalt wel de verplichte KNRB-bijdrage, het eenmalige entreegeld bij inschrijving (€ 75,- inclusief voucher t.w.v. € 25,- voor aanschaf roeikleding bij Roeigoed). De hoogte van de contributie in het eerste jaar hangt af van het moment in het jaar waarop je lid wordt (= start met roeien). Van oktober tot en met februari betaal je de volledige contributie. Daarna gelden de volgende percentages:

 • per 1 maart 85%
 • per 1 april 70%
 • per 1 mei 55%
 • per 1 juni 40%
 • per 1 juli 30%
 • per 1 augustus 20%
 • per 1 september 10%

Wel dient het volledige entreegeld, de volledige KNRB-bijdrage en de volledige tijdelijke verhoging betaald te worden.

Het lidmaatschap bij Roei-en Zeilvereniging De Amstel betaal je per automatische incasso. Bij het inschrijving vul je een machtiging in, die pas wordt gebruikt als je daadwerkelijk gaat roeien. Bij het verwerken van je inschrijving zullen er tevens twee SEPA-bankincassomachtigingen worden aangemaakt. Gaarne deze door je (danwel je ouders of verzorgers) getekend in de bestuursbrievenbus (naast de entree) van De Amstel stoppen. Daarna wordt de contributie jaarlijks in oktober automatisch afgeschreven.

Contributieoverzicht (2020-2021) 

 Ledencategorie

Kale contributie
(€)

Bijdrage KNRB 
(€)
Totaalbedrag 
(€)
Seniorlid vanaf 18 jaar 367,00  38,96 405,96
Seniorlid na 10 jaar ononderbroken lid 334,00  38,96 372,96
Seniorlid na 25 jaar ononderbroken lid 283,00  38,96 321,96
Leden, AOW gerechtigde leeftijd 233,00  38,96 271,96
Jong volwassene 18-27 jaar 283,00 38,96 321,96
Juniorlid 14 tot 18 jaar 317,00  21,89 338,89
Jeugdlid 10 tot 14 jaar 283,00  21,89 304,89
Sociëteitslid 165,00   165,00
Buitenlid 115,00  38,96 153,96
Student bijzonder 25,00   25,00
Donateur minimaal 25,00   25,00
amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946