Afroeien

De Amstel hanteert, net als andere roeiverenigingen, een aantal roeitesten. Dit is om de roeier geleidelijk aan wegwijs te maken in het materiaal dat steeds hogere eisen stelt aan de roeivaardigheid, en om schade zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien komt dit de veiligheid van alle gebruikers op het water ten goede. De afroeitesten worden afgenomen op twee tijdstippen: in de winter op diverse zondagen om 13:30 uur en in de zomer op diverse vrijdagavonden om 19:00 uur. Houd de kalender en nieuwsberichten op deze site in de gaten voor de juiste data. Alleen je instructeur kan je inschrijven om af te roeien. Lees verder als je meer informatie wil over de testen.

Test 1 (wherry)

Om te slagen voor test 1 moet je aan de onderstaande punten van roeien, sturen, materiaalkennis en theorie voldoen.

Roeien:

 • Je beheerst de grondbeginselen van het scullen
 • Je kunt op correcte wijze in- en uitst3appen
 • Je maakt geen elementaire fouten (zoals door het bankje trappen, naduiken, et cetera) niet meer
 • Je kunt gelijk en watervrij roeien

Sturen:

 • Je kunt goed met een wherry manoeuvreren
 • Je kunt sturen en je hebt overwicht op de roeiers
 • Je bent in staat tweemaal goed aan het vlot kunnen aan te leggen
 • Je kunt eenmaal een walletje maken (steile oever)

Materiaalkennis en theorie:

 • Je bent bekend met de specifieke eisen die aan het bevaren van een water worden gesteld (zie hoofdstuk 6 van het blauwe boekje)
 • Je weet hoe je met het materiaal moet omgaan (zoals het in- en uitbrengen van de wherry, het inleggen van riemen, et cetera)
 • Je kent de regels voor het vlootgebruik die De Amstel hanteert
 • Je kent de roeicommando's en de vaarreglementen en je kunt ze toepassen
 • Je kent de verschillende boottypes en je kunt de onderdelen benoemen (zie hoofdstuk 8 van het blauwe boekje)
 • Je maakt correct gebruik van afschrijfsysteem en het schadeboek.

Test 2S (scullen in een C4)

Om te slagen voor test 2 moet je het scullen beheersen:

 • Je kunt op de juiste wijze in- en uitstappen en je kunt het voetenbord verstellen
 • Je kunt gelijk en watervrij roeien
 • Je kent de manieren waarop de C4 en de C2 in en uit het water worden gebracht

Na test 2S kan worden gekozen om door te gaan met scullen in een C1 of om te leren boordroeien.

Test 3S (scullen in een C1)

Om te slagen voor test 3S moet je de volgende onderdelen beheersen:

 • Je beschikt zowel in 'light paddle' als in krachtige haal (90%) over een goede bootbeheersing en zuivere techniek
 • Je kunt soepel en ontspannen roeien
 • Je kunt beheerst rijden en correct balanceren
 • Je gaat op een correcte manier met het materiaal om
 • Je bent in staat zowel halend als strijkend correct aan te leggen

Nieuwe leden in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar kunnen direct instructie krijgen in de C1; zij slaan dan test 1 en 2S over. De Commissaris Instructie geeft hiervoor toestemming en wijst de instructeur toe. Na het behalen van test 3S wordt men ingedeeld bij een ploeg die zich voor test 1 voorbereidt om het sturen, de materiaalkennis en het in- en uitbrengen van de boten eigen te maken.

Vaardigheidstesten

vaardigheidsproeivenOm in aanmerking te komen voor skiffinstructie (test 4S) moet je eerst in een C1 een vaardigheidstest afleggen. Binnen twee uur en tien minuten moet je de gegeven afstand halen (in de skiff en tweezonder is de tijdslimiet twee uur). Met enige regelmaat worden er vaardigheidstesten gehouden in het weekend 's ochtends vroeg zodat je kan profiteren van rustig roeiwater.

Roeiers worden ingedeeld in de volgende categorieën met daarbij horende afstanden:

I heren t/m 36 jaar 20 km
II heren 37 t/m 50 jaar 18 km
III heren 51 t/m 65 jaar 16 km
IV heren 66 jaar en ouder 14 km
     
V dames t/m 36 jaar 18 km
VI dames 37 t/m 50 jaar 16 km
VII dames 51 t/m 65 jaar 14 km
VIII    dames 66 jaar en ouder             12 km

De vermelde leeftijd dient te zijn bereikt voor 1 januari van het lopende jaar. Wanneer je de vaardigheidstest gehaald hebt kun je je aanmelden voor skiffinstructie.

Voor alle categorieën geldt dat de proeven moeten worden afgelegd binnen de volgende tijden:

 • Single wherry: 2 uur en 30 minuten
 • C1, C2-, Giek(+ of -) : 2 uur en 10 minuten
 • Skiff en 2-: 2 uur

Indien een giek bemand wordt door verschillende leeftijdscategorieën, geldt de jongste leeftijdscategorie.

Test 4S (scullen in een skiff - basis)

Om te slagen voor test 4S moet je de volgende onderdelen beheersen:

 • Je beschikt zowel in 'light paddle' als in krachtige haal (90%) over een goede bootbeheersing en zuivere techniek
 • Je kunt soepel en ontspannen roeien
 • Je kunt beheerst rijden, watervrij roeien en correct balanceren
 • Je kunt halend en strijkend correct aanleggen
 • Je toont aan over een goede materiaalbehandeling te beschikken 

Test 5S (scullen in een skiff - gevorderd)

Om te slagen voor test 5S moet je de volgende onderdelen beheersen:

 • «zie de onderdelen bij test 4S»
 • Je kunt feilloos in een gladde houten skiff roeien
amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946