Eregalerij

Onze vereniging kent verschillende mogelijkheden om iemand in het zonnetje te zetten. Een stukje historie en overzicht. Scrol naar beneden voor het overzicht van alle gedecoreerden per categorie. In de sociëteit hangt een bord met alle namen erop gegraveerd.


Vanaf de oprichting in 2016-04-27-insignes1874 voorzag het statuut in de benoeming door de Ledenvergadering van iemand tot erelid. Vereiste was een belangrijke zeer verdienstelijke bijdrage geleverd te hebben aan de vereniging. Dat kan organisatorisch of door substantiële middelenondersteuning of door bijzondere (roei)prestaties. Ook niet-leden konden tot ereled benoemd worden als zij vanuit hun bedrijfs, maatschappelijke of bestuurlijke functie die bijzondere kwaliteiten voor De Amstel hadden ingezet.

In de 19de eeuw met slechts enkele verenigingen in Nederland was het aantal wedstrijden ook zeer beperkt. Het scoren van 10 klasserende overwinningen was dan ook een pittige prestatie waarvoor je meerdere jaren aan de nationale top meest moest kunnen varen. Reden om zo'n glorieuze Amstelprestatie als zeer meetbare norm voor de benoeming tot erelid mee te tellen.

Teveel ereleden

Echter, in 1908 bleek dat we door het bijzondere roeisucces in het laatste decennium wel heel veel ereleden kregen. Dat was aanleiding om eind 1909 voor de roeiprestatie een afzonderlijk insigne in te stellen: Het insigne 10 eerste prijzen. Norm was dat de wedstrijd binnen de bepalingen van de roeibond klasserend was. Ter verduidelijking: het klassement was toen van bescheiden structuur, maar kent nu voor de juniores en veteranen de leeftijdscategorie en voor de senioren een onderscheid naar licht-gewicht of zwaar en naar prestatie: beginneling, nieuweling, senior B en senior A.

Het insigne bestaat nog steeds en ieder jaar wijst het Bestuur aan welke wedstrijden tellende overwinningen kunnen bieden. Bij ieder volgend tiental wordt een volgend balkje aan het insigne toegevoegd. Voor veteranen geldt een beperking van 10.

Het erelidmaatschap bleef voorbehouden aan die bijzondere verdiensten, waarbij het winnen op mondiaal niveau (O.S, E.K. en W.K.) altijd bleef meetellen.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Echter, het is traditie dat zij een bijdrage doneren, al dan niet met een gekozen bestemming bv. het botenfonds.

Verdienstelijk

Terug naar het begin van de vorige eeuw. De Amstel opende in 1885 haar eigen nieuwe clubgebouw aan de Amsteldijk. Ook daar kende de sociëteit een koepel.

Voor de verdienstelijke leden die nog niet aan het erelidmaatschap konden tippen was er een lagere orde van respect: het vermelden van de naam op de koof van die koepel. Echter, de kloof naar erelid bleef te groot.

In 1939 werd naar voorbeeld van andere verenigingen de onderscheiding "Lid van Verdienste" ingesteld. In dat jaar werd een stuwmeer (bijna 30) van genomineerden gedecoreerd waarmee de respect-balans was hersteld. Met de gedwongen sloop van ons gebouw in 1944 verdween de vermelding van de naam in het clubgebouw.

Bootnaam

Van heel andere orde is het vernoemen van een boot. Onze vloot kent er een aantal. Vaak ereleden, oud-voorzitters maar ook enkele anderen uit hoofde van hun bijzondere of specifieke verdiensten, vaak gekoppeld aan een zeer passend boottype. 

Ereleden

1879   F.C. Tromp †

1880   J.Cavroy †

1885   W. Hultzer †

1885   A.J. van Wijk †

1885   P.A. Soeters †

1889   G.H. Jurrjens †

1890   C.J. Vrouwes jr. †

1890   C. Jurrjens †

1891   J. Oldigs jr. †

1891   G.W. Jansen †

1891   F.J. van der Kolk †

1891   H.G. Vorkink †

1891   Mr. G. van Tienhoven †

1892   P.D. Alta †

1892   H.B. Huijsmans †

1896   A. Adama †

1906   A. Wielsma †

1906   R.H. Croon jr. †

1908   Jhr. W. Six †

1908   Joh.F.K.H.J. Burk †

1908   H. Höfte †

1908   W.J. van Amstel †

1908   C. van Amstel †

1908   H.Th.M. Müller †

1910   F.W. Groen †

1911   P.Wijne †

1920   A.S. Docen Dzn †

1928   Dr. A.A.J.H. Marres †

1929   L.H.F. Günther †

1939   L.A.F. Friedrichs †

1939   Mw. J.E.Jurrjens-Hoogland †

1941   J.S. Noorweegen †

1941   D.M. Severiens †

1954   A. Nefkens †

1954   N. Meijer †

1954   A. Staal †

1965   H. Otto sr. †

1968   K.H. Visscher †

1968  H.J. Wienese

1974   F.J.A. Kuyper sr .†

1974   H.L Krot †

1979   A.Adams †

1988  P.M. de Graaf

1993  H. van der Linden †

2011   J. Razenberg †

2011  M. Romano

2011  F.R. van Unen

2012  E.M. Kraak

 

Leden van Verdienste

1939 N.A. Bernhard †

1939 W.H. van Blijenburgh †

1939 J. Brandsma †

1939 J.A. Brandsma †

1939 N. Cortlever jr †

1939 L.F. Dekker †

1939 A.S. Docen Dzn. †

1939 W. Duykers †

1939 H.H. Ellerkamp Sr. †

1939 A.B.M. van den Elsakker sr. †

1939 P.J.C. Koppen †

1939 W.J. de Lucht †

1939 W.J. Mol †

1939 Jac. Müller †

1939 J.S. Noorweegen †

1939 H. Otto sr. †

1939 J.W.H. Rühl †

1939 P.C. Scholte †

1939 D.M. Severiens †

1939 D.H. van Stalborch †

1939 G. Staalman †

1939 C.A. Sterk †

1939 J. Versluijs †

1939 J. Voigt †

1939 Th. Wennekendonk †

1939 A. Wielsma sr. †

1939 Mej. A. Wielsma †

1940 Mw. L. Meyer-Tyteca †

1942 A.C. Groen †

1942 Mej. J. Hielkema †

1942 J.P. Hinloopen †

1942 K.H. Visscher †

1951 Th. Huying †

1951 H. de Jong †

1951 J. van Noord †

1961 A.F. Mulder †

1962 D. Smit †

1963 A.K.J. Blom van Assendelft †

1964 J.P. Engels †

1964 F. Kuggeleyn †

1964 Mw.C. Noorweegen-Blom van Assendelft †

1964 Mw. B. Schollaardt-Dormaar †

1968 H.J. Visser †

1969 M.J. van de Bergh Weerman †

1970 M.J. Hollander

1970 H.L. Krot †

1970 F.R. van Unen

1972 J. Beumer †

1972 E. Varady †

1972 Mej .J.J.E. Vlaming †

1974 Mw. H. Adams-van Volen †

1974 W. van Steenderen †

1974 J.J. Amesz †

1975 E.D. Kruyswijk †

1976 P.M. de Graaf

1980 R. Bijderwieden

1980 H. Frielink †

1982 H. van der Linden †

1982 M.J. van der Meulen

1982 Mw. S.M. van der Meulen-Mondeel

1983 P. Bijlsma

1984 J. Razenberg †

1984 R. Smit †

1984 Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985 Mw. D.Muda-Stoker

1989 W.A.J. Koopman

1991 J. Helle †

1993 Mw. M.E. Zietse-Meijer

1993 A.Th. Warnderink Vinke

1994 Mw. W. Guépin †

1995 Mw. A. Sanchez-Kaman

1996 B.J. Breuk

1997 E.M. Kraak

1998 R.P.A. Otto

1999 C.W. Vente

1999 E. Vogel

1999 A.F. van Woerden

2000 T.L.A. Deckers

2003 A.H. Warnies

2004 Mw .M. Oskam-Tambouzer

2006 E.H.D. Willems

2007 D.F.P. van Nes

2008 Mw. A.C. Suring

2009 R.M. Visser

2009 Mw. O. Duyn

2010 W. Groot

2012 Mw. T. Bos-Jongerius

2013 A. Noordhoek

2014 M.J.N. Pouw

2014 Mw. E. van Haersma Buma

2015 H.P. Godri

2016 Mw. M.A. Zietse

2016 Mw. A.A.M. Lepeltak-Brinkman

2017 R.P. van Eeden

2017 Mw. C.J.W.A. Hoogveld

2017 Mw. A.G. Gorter

2018 Mw. M.J. Roeleveld 

2019 Mw. F. de Pater

Insignes '10 eerste prijzen'

1909 R.H. Croon 30 †

1909 A. Wielsma 30 †

1910 A. Wielsma 40 †

1909 H.Th.M. Müller †

1910 G.W. Jansen 80 †

1914 J.W. Stradmeijer †

1924 J. Brandsma †

1924 J.A. Brandsma † 1935 20

1924 D. Fortuin † 1935 20

1924 G.B. van Silfhout †

1924 E. van Toornburg †

1928 A.H. Goedings †

1929 B. Gunther 30 †

1936 M. Scharff †

1936 A. de Bruyn †

1936 J. de Ridder †

1936 L.L. Held †

1936 G.F.A. Huying †

1940 W. Duykers †

1940 A. v.d.Kogel † 1948 20

1940 H. Ranzijn † 1948 20

1940 H.T.P. van Schaik †

1940 L.R. Wieringa †

1941 W. Verstrate †

1942 B. de Jong †

1955 S. Bakker †

1957 C Hienkens †

1962 H.J. Wienese 1965 20; 1967 50; 1978 60

1964 M.J. Hollander

1974 R. Bijderwieden

1974 Mw. S. de Graaf-Ottjes 1984 20

1978 R. Verdam

1978 C.W. Vente 20; 1980 30; 1982 40; 1985 50

1979 M. Zietse; 1982 20; 1984 30; 1985 40

1980 W.A.J. Koopman; 1982 20; 1986 30

1980 M. van Dierendonck; 1984 20

1980 E.M. Kraak 20; 1982 30; 1983 40; 1984 50; 1985 60

1981 Mw. S.M. van der Meulen Mondeel; 1984 20

1981 Mw. M.A. Zietse-Meijer

1983 Mw. L. Hollander-Koning

1984 Mw. E.A.C. Smit-Schoonhoven

1985 Mw. L. Kuiper-Kauwen

1986 B.J. Breuk; 1987 20; 1988 30; 1991 40; 1994 50

1986 A.H. Warnies

1986 H. Jonkers

1988 H. Vendrig

1989 E. Razenberg

1995 A.Th.Warnderink Vinke

2001 J. de Haan

2001 M Romano

2002 D. van der Linde

2005 Mw. A. Russell

2007 Mw. E. Hermans

2007 M. Kopijn

2007 Mw. M. Koenders

2007 Mw. W. van Leeuwen

2007 Mw. D. Muda Stoker

2007 Mw. I. Rem

2010 J. Helle †

2012 R. Muda

2013 W. Groot

2014 Mw. A.M. Klok; 2015 20; 2016 30

2014 Mw. I. Seemann

2015 Mw. M. Jonckers; 2016 20

2015 N.V. Keizer

2016 Mw. E. Neumann

2016 Mw. E.S. Herzstein

2016 V.G. Muda

2016 T.R. Muda

2016 T.A. Voskuilen

2017 Mw. I.D. Klok

2019 Mw. R.H. Luteijn

2019 Mw. C.F. Remijn

2019 Mw. A.M. Roos

amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam

ARI

Amstel Roei Informatie
020 6718946